Nieuws

Period: 200205

Selected: 200205

Remove selection(s)

Toepassing anticumulatiebepaling schenkingsrecht en inkomstenbelasting bij schenking van huurtermijn

Het schenkingsrecht kent een vrijstelling voor het geval de verkrijger over het verkregene inkomstenbelasting moet betalen. De bedoeling van de regeling is duidelijk, nl. voorkomen dat over een schenking zowel schenkingsrecht als inkomstenbelasting moet worden betaald. Het toepassingsgebied van de regeling is minder duidelijk. Volgens oudere jurisprudentie moet het object van de belastingheffing juridisch gelijk zijn. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen een recht op inkomen en de opbrengsten. Een...

Lees meer