Nieuws

Period: 199906

Selected: 199906

Remove selection(s)

Vertraging door buitenlandse autoriteiten niet van belang voor beoordeling redelijke termijn strafop

Tussen het aankondigen en uitvoeren van de strafmaatregel door de overheid mag niet meer dan een redelijke termijn verstrijken. Wanneer de redelijke termijn is verstreken is dat aanleiding om de straf te verminderen. Bij de beoordeling van de redelijke termijn moet alleen gekeken worden naar de periode, die verstrijkt tussen het aankondigen door een autoriteit van strafvervolging en de het definitief vaststaan van de straf. Met handelingen van buitenlandse autoriteiten...

Lees meer