Nieuws

Author: Jo Seroo

Selected: Jo Seroo

Remove selection(s)

Loonheffingen 2022

Vanaf deze maand is de wet- en regelgeving voor de loonheffingen weer op een aantal punten gewijzigd. Een aantal van die wijzigingen worden in deze nieuwsbrief besproken, te weten op het gebied van de fiscale bijtelling op emissievrije personenauto’s, de ingangsdatum AOW en de werkkostenregeling.
Lees meer

Loonheffing en werkkostenregeling update

De Belastingdienst heeft van januari tot en met maart over bepaalde loonheffing thema’s handreikingen en nadere toelichtingen gegeven. Wij brengen deze hier onder uw aandacht.
Lees meer

Vijf jaar Werkkostenregeling

Hoe ziet de verwerking van de werkkostenregeling (WKR) vijf jaar na opname als een verplichting binnen de loonheffingen uit? De WKR biedt de mogelijkheid om bepaalde kosten die vallen onder de definitie van loon voor de loonheffing, als onbelaste vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling aan werknemers te laten toekomen. Lees hier de praktische ervaringen en tips van onze WKR-specialist Jo Seroo.

Lees meer

WKR: Stel- en bewijsplicht ongebruikelijkheid ligt bij inspecteur

Afgelopen vrijdag 12 juli heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de gebruikelijkheidstoets binnen de werkkostenregeling. Indien de inspecteur van mening is dat een bepaalde vergoeding of verstrekking niet kan worden aangewezen als eindheffingsloon dient hij dit standpunt met feiten en omstandigheden te onderbouwen, waarbij hij tevens de ongebruikelijkheid moet stellen.

Lees meer

Werkkostenregeling 2018

In onze vorige nieuwsbrief hebben we reeds aan u medegedeeld dat de werkkostenregeling met ingang van dit jaar weinig verandering heeft ondergaan. Naar aanleiding van een uitgebreide evaluatie van de werkkostenregeling, heeft het kabinet besloten geen wijzigingen in de regeling aan te brengen, met uitzondering van een verruiming van het loonbegrip.

Lees meer

Evaluatie WKR

De evaluatie van de Werkkostenregeling (WKR) is op 23 maart jl. verschenen. Onderstaand hebben wij de belangrijkste conclusies uit de ‘Evaluatie Werkkostenregeling’ en de ‘Kabinetsreactie’ op een rijtje gezet.

Lees meer