Nieuws

Author: Haroun Payandeh

Selected: Haroun Payandeh

Remove selection(s)

Inzet van Reinforcement Learning voor het kunnen herkennen van werkkosten

Het is al meer dan drie jaar geleden dat werkkostenregeling (WKR) verplicht werd gesteld voor alle organisaties. De regeling houdt in dat 1.2% van de fiscale loonsom onbelast vergoed mag worden door werkgevers. Hierdoor is er al heel snel behoefte ontstaan voor een (intelligent) systeem dat de medewerkers van de organisatie kan helpen bij het verzamelen en indelen van kosten die gerelateerd zijn aan de WKR. Dit artikel beschrijft de toepassing van Deep Learning om werkkosten in de administratie te herkennen en te labelen.

Lees meer