Nieuws

Author: Anne Opbroek

Selected: Anne Opbroek

Remove selection(s)

Prinsjesdag 2021: het nieuws uit het koffertje

Op Prinsjesdag, dinsdag 21 september 2021, hebben we inzage gekregen in het Belastingplan 2022. Hier vindt u een overzicht van belangrijke wijzigingen die het demissionaire kabinet heeft aangekondigd, en wat die maatregelen in de praktijk betekenen voor u en uw onderneming. Want ondanks de demissionaire staat van het kabinet was er toch weer belangrijk nieuws te melden op Prinsjesdag 2021.
Lees meer

Wijzigingen werkkostenregeling in 2021

De WKR is vanaf 2015 verplicht van toepassing verklaard. Dit houdt in dat een gemeente maximaal een bepaald bedrag, de vrije ruimte, mag besteden aan voor de loonheffingen onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan haar werknemers. Daarnaast mogen bepaalde zaken onbelast vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld worden doordat zij door de gemeente als inhoudingsplichtige zijn aangewezen als gerichte vrijstelling of nihilwaardering. Over het bedrag boven de vrije ruimte dient door de gemeente loonheffingen te worden betaald in de vorm van een eindheffing van 80%.
Lees meer

Verzendkosten kerstpakket en de WKR

Door de uitbraak van COVID-19 zullen dit jaar veel meer kerstpakketten worden verzonden aan werknemers dan voorheen. Aangezien je als werkgever deze kerstpakketten voor het personeel graag buiten de loonheffingen wilt houden, is het belangrijk om te weten hoe je dit als werkgever kunt doen.
Lees meer

Grip op de werkkostenregeling binnen de gemeente

Op Prinsjesdag 2019 is het Belastingplan 2020 gepresenteerd, welke een viertal wijzigingen binnen de WKR aankondigt. Daarnaast is begin dit jaar de Cao Gemeenten 2019-2020 definitief bekrachtigd.
Lees meer