Nieuws

Category: Loonbelasting Period: 201409

Selected: Loonbelasting201409

Remove selection(s)

Wetsvoorstel om VAR te vervangen ingediend

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter invoering van de “beschikking geen loonheffingen” ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet de bestaande regeling van de VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) vervangen. De VAR biedt geen zekerheid voor de opdrachtnemer. De fiscale kwalificatie van inkomen voor de inkomstenbelasting vindt pas plaats bij de afhandeling van diens aangifte inkomstenbelasting op basis van de VAR en gegevens over de feitelijke arbeidsrelatie. Deze kwalificatie...

Lees meer

Geen 30%-regeling voor werknemer die als student in Nederland woonde

Een vergoeding die een werkgever voor extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst geeft aan een werknemer is onder voorwaarden belastingvrij. Dat is de kern van de zogenaamde 30%-regeling. Een van de voorwaarden voor de 30%-regeling is dat de werknemer een ingekomen werknemer is, dat wil zeggen dat hij in het buitenland moet zijn geworven voor een dienstbetrekking in Nederland. Daarnaast moet de betreffende werknemer beschikken over...

Lees meer