Nieuws

Category: Loonbelasting Period: 201403

Selected: Loonbelasting201403

Remove selection(s)

Geen 30%-regeling voor tweede deeltijdbaan door tijdverloop

Volgens de Hoge Raad mag de 30%-regeling niet worden toegepast op een tweede parttime betrekking, die meer dan drie maanden na het einde van de eerste fulltime betrekking aanvangt. De Hoge Raad volgt daarmee de conclusie van de Advocaat-generaal (AG). Hof Den Bosch meende dat de regeling wel mocht worden toegepast en door de Belastingdienst ten onrechte was geweigerd.De 30%-regeling is een forfaitaire regeling ter vergoeding van de extra kosten...

Lees meer

Verschil in bijtellingspercentage is geoorloofd

Het voordeel dat een werknemer heeft wanneer hij een auto van zijn werkgever privé mag gebruiken vormt loon in natura. Het voordeel wordt gesteld op een percentage van de catalogusprijs van de auto. Dat bedrag wordt bij het loon geteld. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Die differentiatie in bijtelling is geen vorm van verboden ongelijke behandeling, omdat er een objectieve rechtvaardiging voor...

Lees meer

Tweede Kamer neemt gewijzigd wetsvoorstel aanpassing pensioenen aan

De Tweede Kamer heeft het gewijzigde wetsvoorstel ter aanpassing van de fiscale facilitering van pensioenen aangenomen. Bij de behandeling van het wetsvoorstel zijn enkele amendementen ingediend die zijn verworpen of ingetrokken. De amendementen betroffen het vervallen van de zogenaamde nettolijfrentefaciliteit in box 3, het betrekken van de waarde van een aanspraak op een nettolijfrente in box 1 ingeval van afkoop en het verbieden van medische keuring voor de nettolijfrente. De staatssecretaris...

Lees meer