Nieuws

Category: Loonbelasting Period: 201210

Selected: Loonbelasting201210

Remove selection(s)

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2013

De bedragen van het minimumloon veranderen per 1 januari 2013. Voor iemand van 23 of ouder is het wettelijk minimumloon (WML) € 1.469,40 per maand, € 339,10 per week of € 67,82 per dag. De bedragen zijn verhoogd met 0,91%. Voor mensen die jonger zijn dan 23 jaar gelden lagere bedragen, zie onderstaande tabel. LeeftijdPercentageWMLPer maandPer weekPer dag  22 jaar85%€ 1.249,00€ 288,25€ 57,6521 jaar72,5%€ 1.065,30€ 245,85€ 49,1720 jaar61,5%  € 903,70€ 208,55€ 41,7119...

Lees meer

Teveel ingehouden pensioenpremie was loon

Loonbelasting wordt geheven over het belastbare loon. Loon is het totaal van voordelen dat uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten. De ingehouden premie voor een pensioenregeling behoort niet tot het loon. Volgens de Wet op de Loonbelasting wordt loon beschouwd te zijn genoten op het moment dat het:- betaald of verrekend wordt, - ter beschikking van de werknemer wordt gesteld of rentedragend wordt, of - vorderbaar en...

Lees meer

Pijpfitter bezit geen bijzondere deskundigheid

Vergoedingen die een werkgever aan een werknemer verstrekt ter bestrijding van de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst gelden tot maximaal 30% van het loon als vrije vergoeding. Voor toepassing van de 30%-regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers geldt als eis dat zij over specifieke deskundigheid beschikken die in Nederland niet of onvoldoende aanwezig is. Om die specifieke deskundigheid te bereiken moet de werknemer een...

Lees meer

Voorgestelde forensentaks van de baan?

Een van de voorgestelde maatregelen in het Belastingplan 2013, die voortvloeit uit het Lenteakkoord, is de afschaffing van de onbelaste vergoeding voor kosten van woon-werkverkeer. Daarmee samenhangend wordt het woon-werkverkeer met een auto van de zaak aangemerkt als privégebruik. Dat geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor ondernemers. Met deze maatregel zou worden teruggegrepen naar de tijd voor 2004, toen er in fiscaal opzicht onderscheid werd gemaakt tussen reizen...

Lees meer