Nieuws

Category: Loonbelasting Period: 201202

Selected: Loonbelasting201202

Remove selection(s)

Rijvaardigheidstrainingen niet zakelijk

De directeur en enig aandeelhouder van een BV had als auto van de zaak een Porsche ter beschikking gesteld gekregen. Ter voorkoming van een bijtelling voor privégebruik hield hij een rittenregistratie bij. Volgens de rittenregistratie reed de dga in 2007 250 kilometer privé en in 2008 90 kilometer privé met de auto. Wel volgde hij in deze jaren steeds een tweetal door de importeur van Porsche georganiseerde rijvaardigheidstrainingen in Finland...

Lees meer

Werken voor BV leidt tot toepassing gebruikelijkloonregeling

Een persoon die werkt voor een BV waarin hij als aandeelhouder een aanmerkelijk belang heeft, wordt geconfronteerd met de gebruikelijkloonregeling. Wanneer aannemelijk is dat voor de verrichte werkzaamheden in het economische verkeer een hoger loon gebruikelijk is dan het betaalde bedrag, wordt het loon gecorrigeerd tot een zodanig bedrag dat het niet meer dan 30% afwijkt van hetgeen gebruikelijk is. Er is sprake van een winstuitdeling als er een vermogensverschuiving...

Lees meer

VAR-dga voor bondscoach met BV

De directeur en enig aandeelhouder van een BV werkte op basis van een overeenkomst van opdracht als bondscoach- en trainer voor een sportbond. De vraag was of hij voor deze werkzaamheden in aanmerking kwam voor een VAR-dga. Bepalend voor het antwoord op die vraag was of er een gezagsverhouding bestond tussen de dga en de sportbond. Niet in geschil was dat de dga verplicht was de werkzaamheden persoonlijk te verrichten...

Lees meer

Wet Uniformering Loonbegrip treedt op 1 januari 2013 in werking

Bij besluit is geregeld dat de Wet Uniformering Loonbegrip op 1 januari 2013 in werking treedt. Deze wet trekt het loonbegrip gelijk voor de heffing van loonbelasting en premies volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Door de bestaande onderlinge verschillen ervaren werkgevers de loonheffingen tot nu toe als ingewikkeld en bewerkelijk. De wet uniformering loonbegrip moet leiden tot minder administratieve lasten voor werkgevers en tot lagere uitvoeringslasten...

Lees meer

Beoordeling pensioenregeling

Voor personeel dat in vaste dienst is kent het Europees Octrooi Bureau een collectieve pensioenregeling. De regeling kent ondermeer een ouderdomspensioen en een nabestaandenpensioen. Het betreft een eindloonregeling met een opbouw van 2% per dienstjaar en een absoluut maximum van 70%. Er wordt geen rekening gehouden met een AOW-inbouw. De reguliere pensioenleeftijd is 60 jaar, maar vervroegde pensionering is vanaf 50 jaar mogelijk. Op het salaris van de deelnemers wordt...

Lees meer