Nieuws

Category: Loonbelasting Period: 200612

Selected: Loonbelasting200612

Remove selection(s)

Toepassing eindheffing bij te weinig inhouding

Werkgevers zijn onder meer verplicht om op het loon dat zij aan hun werknemers betalen loonbelasting in te houden en aan de Belastingdienst af te dragen. De Belastingdienst legde een naheffingsaanslag loonbelasting op aan een werkgever die op de met zijn werknemers overeengekomen brutolonen wel bedragen had ingehouden maar niet had afgedragen. Volgens Hof Den Haag mocht in die situatie de eindheffingsregeling niet worden toegepast. De Hoge Raad was het...

Lees meer

Wijziging Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990

De minister van Financiën heeft de loonbelasting- en premietabellen die gelden met ingang van 1 januari 2007 vastgesteld. In dit besluit zijn ook de percentages aangepast die moeten worden gebruikt bij de definitieve berekening van de over bijstandsuitkeringen verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen.

Lees meer

Mobiel van de zaak vrije verstrekking bij 10% zakelijk gebruik

De Minister van Financiën heeft in de Nota naar aanleiding van het verslag betreffende de behandeling van het wetsvoorstel Paarse Krokodil onder meer een vraag beantwoord over de verstrekking van een mobiele telefoon door de werkgever. Aanleiding voor de vraag was een uitspraak van de rechtbank Breda, waarin de rechtbank het privégebruik als (belast) loon in natura aanmerkte. Volgens het wetsvoorstel is sprake van een vrije verstrekking als de werknemer...

Lees meer

Loon ontvangen van buitenlandse werkgever?

In een aan Hof Den Haag voorgelegde casus verrichtten werknemers van een Nederlands bedrijf in Duitsland werkzaamheden voor een Duits bedrijf. Zij deden dat onder toezicht van Nederlandse projectleiders, die in dienst waren van het Duitse bedrijf. Het salaris, dat op die werkzaamheden betrekking had, werd door de Nederlandse werkgever doorbelast aan het Duitse bedrijf. De werkzaamheden kwamen voor rekening en risico van het Duitse bedrijf. Naar het oordeel van...

Lees meer