Nieuws

Category: Invordering Period: 200708

Selected: Invordering200708

Remove selection(s)

Wijziging Uitvoeringsregeling Invordering

De Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is gewijzigd. De bepaling van het netto besteedbare inkomen aan de hand waarvan de betalingscapaciteit voor het verlenen van kwijtschelding wordt berekend is aangepast in verband met de Wet Voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders (Wet Vazalo). De Wet Vazalo kent een toeslag ter aanvulling van het eigen inkomen van alleenstaande ouders tot 90% van het wettelijke minimumloon en een "bonus" in de vorm van een...

Lees meer