Nieuws

Category: Internationaal Period: 201212

Selected: Internationaal201212

Remove selection(s)

Nota van wijziging Wet uitstel van betaling exitheffingen

Het wetsvoorstel uitstel van betaling exitheffingen moet ervoor zorgen dat de Nederlandse belastingwetgeving bij emigratie van ondernemingen wordt aangepast aan het Europese recht. Heffing op het moment van vertrek is toegestaan, maar invordering van de belasting op dat moment is in strijd met de vrijheid van vestiging. Het wetsvoorstel regelt daarom dat automatisch uitstel van betaling voor dergelijke vertrekheffingen wordt gegeven.De staatssecretaris van Financiën heeft in een nota van wijziging...

Lees meer