Nieuws

Category: Internationaal Period: 200604

Selected: Internationaal200604

Remove selection(s)

Gevolgen van non-discriminatiebepalingen in verdragen

De belastingverdragen van Nederland met België en met Suriname en de Belastingregeling voor het Koninkrijk bevatten non-discriminatiebepalingen. Inwoners van deze landen en van de Nederlandse Antillen en Aruba hebben daardoor recht op dezelfde persoonlijke aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen als inwoners van Nederland. Het zogenaamde grensarbeidersprotocol van het belastingverdrag met Duitsland verleent tegemoetkomingen aan inwoners van Duitsland wier inkomen voor tenminste 90% aan de Nederlandse belastingheffing is onderworpen. De gevolgen van...

Lees meer