Nieuws

Category: Internationaal Period: 200310

Selected: Internationaal200310

Remove selection(s)

Geen emigratie zolang woning in Nederland feitelijk ter beschikking staat, al ontbreekt formele rech

Voor de vaststelling van de woonplaats van een belastingplichtige kan van belang zijn of hij duurzaam de beschikking heeft over een woonhuis. Daarvoor is niet nodig, dat het gebruik van de woning door de belastingplichtige berust op een (zakelijk of persoonlijk) recht. Het ontbreken van een formele rechtsbetrekking vormt geen beletsel om aan te nemen dat hij duurzaam de beschikking heeft over de woning. Wel moet de woning permanent aan...

Lees meer