Nieuws

Category: Internationaal Period: 200301

Selected: Internationaal200301

Remove selection(s)

Compensatieregeling grensarbeider na ontslag alleen indien binnen 6 maanden nieuwe baan in Belgie is

In antwoord op Kamervragen deelt de staatssecretaris van Financiën mee, dat onder de werking van het nieuwe belastingverdrag met België de heffingsbevoegdheid over een RVA-uitkering, die een inwoner van Nederland ontvangt aan België is toegewezen. Wanneer een in Nederland wonende grensarbeider na onvrijwillig ontslag uit zijn dienstbetrekking in België vervolgens in Nederland een dienstbetrekking accepteert, heeft hij geen recht meer op de in het verdrag opgenomen compensatieregeling voor grensarbeiders, ook...

Lees meer