Nieuws

Category: Inkomstenbelasting,Ondernemingswinst Author: du ROI

Selected: Inkomstenbelasting,Ondernemingswinstdu ROI

Remove selection(s)

Samenloop herinvesteringsreserve en geruisloze doorschuiving

De Wet op de Inkomstenbelasting 2001 kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Een van deze faciliteiten is het uitstellen van belastingheffing over de bij verkoop van een bedrijfsmiddel behaalde winst door de vorming van een herinvesteringsreserve. Een andere faciliteit is de geruisloze doorschuiving van een onderneming aan een medeondernemer. Bij gebruikmaking van deze faciliteit neemt de overnemer in fiscale zin de plaats in van de overdrager. De overdrager hoeft geen...

Lees meer

Geruisloze inbreng verhuurde onderneming

In een arrest uit 1955(!) heeft de Hoge Raad beslist dat de verhuur van een bedrijf geen liquidatie en geen overdracht inhoudt, omdat het bedrijf als geheel in stand blijft en de oorspronkelijke ondernemer de eigendom daarvan behoudt. In een arrest uit 1977 besliste de Hoge Raad dat de verhuurder van een onderneming winst uit onderneming blijft genieten. Uit deze arresten leidt Hof Arnhem af dat bij verhuur van een...

Lees meer