Nieuws

Category: Inkomstenbelasting,Loonbelasting

Selected: Inkomstenbelasting,Loonbelasting

Remove selection(s)

Strengere controle privégebruik auto van de zaak

De belastingdienst gaat strenger controleren op het privégebruik van de auto van de zaak. Dit jaar heeft de belastingdienst van 1.500 mensen in totaal € 4 miljoen aan belasting en boetes nageheven wegens ten onrechte niet aangegeven privégebruik. Het blijkt dat vooral de berijders van een auto van de zaak die verkeersboetes krijgen de auto zonder bijtelling privé gebruiken. Ongeveer 40% van de gecontroleerde mensen in deze groep ontving een...

Lees meer

Vereenvoudigde rittenregistratie bestelauto's

Voor het privégebruik van een personenauto van de werkgever moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden gedaan. Dat geldt ook als de werknemer een bestelauto van zijn werkgever privé mag gebruiken. In beide gevallen geldt dat er geen bijtelling voor privégebruik hoeft plaats te vinden als de werknemer overtuigend bewijst dat hij in een kalenderjaar maximaal 500 kilometer privé rijdt met de auto van de zaak. Er...

Lees meer

Negatief loon

Sinds de invoering van de Wet IB 2001 zijn kosten die verband houden met de dienstbetrekking niet meer aftrekbaar. Onder de tot 1 januari 2001 geldende regeling waren deze zogenaamde verwervingskosten wel aftrekbaar, hetzij in de vorm van een forfaitair bedrag, hetzij in de vorm van de (hogere en aannemelijk gemaakte) werkelijke kosten. Nog wel aftrekbaar is zogenaamd negatief loon. Het verschil tussen verwervingskosten en negatief loon ligt in de...

Lees meer