Nieuws

Category: Inkomstenbelasting Author: du ROI Period: 200703

Selected: Inkomstenbelastingdu ROI200703

Remove selection(s)

Geen zelfstandigenaftrek voor echtgenote huisarts

Ondernemers hebben recht op een aantal faciliteiten wanneer zij aan het urencriterium voldoen. Een van deze faciliteiten is het recht op zelfstandigenaftrek. Wanneer verbonden personen zoals echtgenoten onderling een samenwerkingsverband aangaan dat niet gebruikelijk is tussen personen die niet verbonden zijn, tellen de gemaakte uren niet mee voor het urencriterium indien de werkzaamheden voor 70% of meer van ondersteunende aard zijn. De echtgenote van een huisarts werkte mee in de...

Lees meer

Geen aftrek voor cannabis zonder doktersrecept

De kosten van door een arts voorgeschreven medicijnen kunnen als ziektekosten aftrekbaar zijn. Dat geldt ook wanneer een arts cannabis als medicijn voorschrijft. De cannabis moet dan wel in de apotheek gekocht worden. Een patiënt die de door een arts voorgeschreven cannabis niet bij de apotheek maar bij een coffeeshop kocht had geen recht op aftrek van de gemaakte kosten. De patiënt kocht de cannabis in coffeeshops omdat hij de...

Lees meer

Vooruitbetaling erfpachtcanon geen gedeeltelijke afkoop

Voor het recht van erfpacht moet vaak naast een eenmalige vergoeding bij de aankoop van het recht een periodieke vergoeding worden betaald. Deze vergoeding heet de erfpachtcanon. Iemand betaalde in het jaar 2000 de erfpachtcanons voor de jaren 2000/2001 en 2001/2002. De inspecteur merkte deze betalingen aan als een gedeeltelijke afkoop van de toekomstige betalingsverplichtingen. Hof Den Bosch wees dit standpunt af. Ook het subsidiaire standpunt van de inspecteur wees...

Lees meer

Zelfstandigenaftrek voor echtgenote

Wanneer verbonden personen zoals echtgenoten een ongebruikelijk samenwerkingsverband aangaan, kan dat gevolgen hebben voor het recht op zelfstandigenaftrek. Als de werkzaamheden voor het ongebruikelijke samenwerkingsverband hoofdzakelijk van ondersteunende aard zijn is er geen recht op zelfstandigenaftrek. Een samenwerkingsverband is ongebruikelijk als het zelden voorkomt dat tussen niet-verbonden personen een dergelijk verband wordt aangegaan. Hof Den Haag was in geval van een samenwerkingsverband van twee echtgenoten van oordeel dat de werkzaamheden...

Lees meer