Nieuws

Category: Inkomstenbelasting Period: 200701

Selected: Inkomstenbelasting200701

Remove selection(s)

Schatting omvang privégebruik auto

Wanneer iemand niet voldoet aan de wettelijke verplichting om aangifte te doen kan de inspecteur ambtshalve een aanslag opleggen. Het niet voldoen aan de aangifteplicht heeft tot gevolg dat de bewijslast voor de onjuistheid van de aanslag wordt verzwaard. De belanghebbende kan niet volstaan met aannemelijk te maken dat de aanslag niet juist is, maar moet overtuigend bewijzen dat en in hoeverre de aanslag niet juist is. De aanslag mag...

Lees meer

Verplichte aanslag na voorlopige teruggaaf

Fiscale partners kunnen bepaalde inkomensbestanddelen onderling toedelen in elke gewenste verhouding. Dat geldt bijvoorbeeld voor de, vaak negatieve, inkomsten uit de eigen woning. Iemand had in een verzoek om een voorlopige teruggaaf voor 2004 de negatieve opbrengst uit eigen woning van € 2.364 voor € 2.363 toebedeeld aan haar partner en voor € 1 aan zichzelf. Zij ontving een voorlopige teruggaaf van € 2. Uit de later ingediende aangifte bleek...

Lees meer