Nieuws

Category: Inkomstenbelasting Period: 200604

Selected: Inkomstenbelasting200604

Remove selection(s)

Verzamelbesluit lijfrenten

De staatssecretaris van Financiën heeft in een zogenaamd verzamelbesluit al het voor de Wet IB 2001 en de Invoeringswet Wet IB 2001 geldende beleid op het gebied van lijfrenten en lijfrentepremieaftrek geactualiseerd. Beleidsstandpunten die specifiek betrekking hebben op lijfrenten en stamrechten in de winstsfeer zijn niet in dit besluit opgenomen. Standpunten die alleen betrekking hebben op de Wet IB 1964 zijn evenmin in dit besluit opgenomen, ondanks dat die standpunten...

Lees meer