Nieuws

Category: Inkomstenbelasting Period: 200510

Selected: Inkomstenbelasting200510

Remove selection(s)

Samenstel kapitaalverzekering en saldolijfrente

Hof Den Bosch merkte een verzekeringsconstructie aan als een kapitaalverzekering, die tegen betaling van een koopsom was gesloten. De constructie bestond uit een kapitaalverzekering met een hoge eerste premie en lagere vervolgpremies. De belastingplichtige betaalde de eerste premie uit eigen middelen. De vervolgpremies werden betaald uit de uitkeringen uit een saldolijfrente, die tegelijkertijd met de kapitaalverzekering was gesloten. Voor een kapitaalverzekering tegen koopsom gold geen vrijstelling van vermogensbelasting en evenmin...

Lees meer