Nieuws

Category: Inkomstenbelasting Period: 200408

Selected: Inkomstenbelasting200408

Remove selection(s)

Belastingdienst hoeft bij voorlopige teruggaaf IB geen rekening te houden met toegepast anoniementar

Volgens de Hoge Raad hoeft bij een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting in verband met aftrekposten geen rekening gehouden te worden met toepassing van het anoniementarief in de loonbelasting. Uitgangspunt van de wetgever was volgens de Hoge Raad dat als het bedrag van het vermoedelijk te genieten loon bekend is, het bedrag van de vermoedelijk in te houden loonbelasting en premie volksverzekeringen daaruit zonder meer kan worden afgeleid. Dat houdt in, dat...

Lees meer