Nieuws

Category: Inkomstenbelasting Period: 200403

Selected: Inkomstenbelasting200403

Remove selection(s)

Verzoek aanpassing kapitaalverzekering eigen woning (KEW) hoeft niet vòòr indiening aangifte IB 2002

In afwijking van een eerdere goedkeuring over aanpassing van een bestaande kapitaalverzekering eigen woning zonder fiscale consequenties keurt de staatssecretaris van Financien nu goed, dat het verzoek om aanpassing aan de verzekeringsmaatschappij niet vòòr de indiening van de aangifte inkomstenbelasting 2002 gedaan hoeft te zijn. Wel blijft gelden, dat de aanpassing op de polis uiterlijk 31 december 2003 moet hebben plaatsgevonden. De goedkeuring ziet dus op die gevallen, waarin het...

Lees meer

Boete verkoper woning wegens niet nakoming ontruimingsverplichtingen vormt geen vermogensinkomsten v

Bij de aankoop van een landbouwbedrijf werd ook een woning gekocht. De waarde van de woning werd geschat op ƒ 100.000. De woning was op het moment van aankoop verhuurd, maar de verkoper garandeerde, dat de woning op 1 januari 1993 vrij van huur zou zijn. Bij latere ontruiming moest de verkoper een boete van ƒ 1.500,- per maand betalen. Omdat de huurder niet vertrok betaalde de verkoper sinds 1...

Lees meer

Belastingdienst mocht ontslagvergoeding waarop geen loonbelasting was ingehouden, belasten bij werkn

Een werkgever moest na een veroordeling door de kantonrechter aan een voormalige werkgever een ontslagvergoeding betalen. De werkgever betaalde in 2000 een bedrag van ruim ƒ 48.000. Daarvan was een bedrag van ruim ƒ 38.000 loon. De werkgever hield echter geen loonbelasting in over dit bedrag. De belastingdienst wilde dit bedrag aanvankelijk bij de werkgever in de eindheffing betrekken. Uiteindelijk heeft de belastingdienst dit bedrag bij de behandeling van de...

Lees meer