Nieuws

Category: Formeel recht Author: du ROI Period: 200703

Selected: Formeel rechtdu ROI200703

Remove selection(s)

Opzet belastingplichtige door inspecteur niet bewezen

Wanneer een belastingplichtige geen aangifte doet of geen of te weinig belasting betaalt kan de inspecteur een boete opleggen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een verzuimboete en een vergrijpboete. Voor het opleggen van een vergrijpboete is tenminste de aanwezigheid van grove schuld bij de belastingplichtige vereist. De inspecteur moet de schuldgradatie stellen en bewijzen. Ingeval van een vennootschap die pas na vragen over een in de jaarrekening verwerkte dividenduitkering aangifte...

Lees meer

Onterechte verliesverrekening geen reden voor navordering

De belastingdienst legde aan een BV die geen aangifte vennootschapsbelasting had gedaan voor het jaar 2000 ambtshalve een aanslag op, uitgaande van een belastbare winst van ƒ 1 miljoen. Het belastbare bedrag was lager door verrekening van de belastbare winst met het verlies van het jaar 1999. Het verlies van 1999 had echter moeten worden verrekend met de belastbare winst van 1996. De belastingdienst wilde de onterechte verrekening bij de...

Lees meer

Hof wijst zaak terug naar rechtbank wegens schending procesorde

In het belastingrecht hoeft, bij een geschil tussen de belastingplichtige en de belastingdienst, een stelling of een standpunt niet altijd overtuigend te worden bewezen. Wanneer een ingenomen standpunt door de wederpartij niet wordt tegengesproken kan de belastingrechter dit als vaststaand aannemen. Volgens de Hoge Raad moet de belastingrechter, wanneer hij ten nadele van een partij een vermoeden aan wil nemen, daarvan mededeling doen en onderzoeken of deze mededeling voor die...

Lees meer

Bewijslast niet verzwaard ondanks niet administreren

Volgens de oude regeling van de BPM werd de BPM op taxi’s terug gegeven in drie gelijke jaarlijkse termijnen. Voor teruggaaf moest worden aangetoond dat de auto in de voorafgaande periode van een jaar geheel of nagenoeg geheel werd gebruikt voor het verrichten van openbaar vervoer of taxivervoer in de zin van de Wet personenvervoer. De verzoeker moest het gebruik als taxi bewijzen. Wanneer het taxibedrijf niet aan zijn administratieverplichting...

Lees meer