Nieuws

Category: Formeel recht Period: 201202

Selected: Formeel recht201202

Remove selection(s)

Geen belang bij beroep in cassatie

Hof Amsterdam vernietigde in hoger beroep de aan een BV over het jaar 2000 opgelegde navorderingsaanslag vennootschapsbelasting en de bijbehorende boete. De BV stelde tegen de uitspraak van het hof beroep in cassatie in. Omdat het beroep in cassatie voor de BV niet kan leiden tot een gunstiger resultaat dan de uitspraak van het hof, heeft de BV geen belang bij dat beroep. De Hoge Raad heeft het beroep in...

Lees meer

Omkering en verzwaring bewijslast geen reden tot verlaging boete

De Belastingdienst legde aan iemand over de jaren 2002 en 2003 navorderingsaanslagen in de inkomstenbelasting op met boetes. Wegens het niet doen van de vereiste aangiften was de bewijslast omgekeerd en verzwaard. De belanghebbende meende dat de omkering en verzwaring van de bewijslast een reden was voor vermindering van de boetes. Die opvatting is volgens de Hoge Raad in zijn algemeenheid niet juist.

Lees meer

Antwoord op Kamervragen identiteit tipgever

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Arnhem in een zwartgeldzaak. De Belastingdienst had naar aanleiding van tips navorderingsaanslagen opgelegd. De geheimhoudingskamer van de rechtbank heeft bepaald dat de Belastingdienst de naam van de tipgever openbaar moet maken. Vanwege de mogelijke gevolgen voor de opsporing, niet alleen in belastingzaken maar ook in andere zaken, wil de vragensteller...

Lees meer

Rechter kan motivering uitspraak niet wijzigen

Wanneer de rechtbank of het gerechtshof de uitspraak in een procedure aan partijen bekend heeft gemaakt, kan de motivering van die uitspraak niet meer worden gewijzigd. De enige uitzondering op deze regel is de verbetering van een kennelijke fout die zich voor eenvoudig herstel leent.  Hof Arnhem stuurde een week na zijn uitspraak in een procedure een brief waarin het hof partijen liet weten dat in de eerdere uitspraak een...

Lees meer

Besluit Beroep in Belastingzaken geactualiseerd

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit Beroep in Belastingzaken 2005 aangepast. Het bestaande beleid hield in dat het begrip ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’ beperkt werd uitgelegd. De wet biedt partijen de mogelijkheid om zich in een procedure te onttrekken aan de verplichting om inlichtingen te geven of stukken over te leggen of deze uitsluitend aan de rechter ter inzage te geven als daarvoor gegronde redenen zijn. De...

Lees meer

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst geactualiseerd

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst, dat voor het laatst per december 2010 was gewijzigd, aangepast in verband met de inwerkingtreding van een aantal informatieverplichtingen in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Het aangepaste besluit is op 1 januari 2012 in werking getreden.

Lees meer

Naheffingsaanslag BPM te vroeg opgelegd

Bij de registratie van een motorrijtuig in Nederland moet BPM worden betaald. Dat geldt niet alleen voor nieuwe voertuigen, maar ook bij de invoer van gebruikte voertuigen. Wanneer te weinig BPM is aangegeven en betaald, kan de inspecteur dat corrigeren door het opleggen van een naheffingsaanslag. Uitgangspunt van de Wet BPM is dat de belasting moet worden betaald voordat het kenteken van het voertuig op naam is gesteld. De materieel...

Lees meer