Nieuws

Category: Formeel recht Period: 200903

Selected: Formeel recht200903

Remove selection(s)

Taxatierapport behoorde tot gedingstukken

In een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking van zijn woning verwees de eigenaar naar een bijgevoegd taxatierapport. Uit dat rapport bleek een lagere waarde dan de vastgestelde WOZ-waarde. De gemeente refereerde in de uitspraak op bezwaar aan dat taxatierapport. Ook in de verweerschriften voor het Hof en voor de Hoge Raad werd ingegaan op het door de eigenaar overgelegde taxatierapport. Hof Den Bosch gaf geen oordeel over de bewijskracht van het...

Lees meer

Bezwaar tegen aangifte omzetbelasting was te laat

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de eigen aangifte omzetbelasting over een bepaald tijdvak. Daarvoor geldt de normale bezwaartermijn van zes weken. Een na afloop van die termijn ingediend bezwaarschrift kan niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat gebeurde met een ondernemer die in oktober 2004 bezwaar maakte tegen de aangifte omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2003. In het bezwaar verzocht de ondernemer om teruggaaf van de omzetbelasting die drukte...

Lees meer

Taxatierapport onderdeel van gedingstukken

In een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking van zijn woning verwees de eigenaar naar een bijgevoegd taxatierapport. Uit dat rapport bleek een lagere waarde dan de vastgestelde WOZ-waarde. De gemeente refereerde in de uitspraak op bezwaar aan dat taxatierapport. Ook in de verweerschriften voor het Hof en voor de Hoge Raad werd ingegaan op het door de eigenaar overgelegde taxatierapport. Hof Den Bosch gaf geen oordeel over de bewijskracht van het...

Lees meer

Niet aangeven uitkering kapitaalverzekering leidt tot boete

In verband met het niet aangeven van een in 2002 ontvangen afkoopsom van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule legde de inspecteur een navorderingsaanslag op met een boete van 50% boete wegens voorwaardelijke opzet. Er is sprake van voorwaardelijke opzet als een belastingplichtige zich willens en wetens blootstelt aan de aanmerkelijke kans dat zijn aangifte ertoe leidt dat te weinig belasting wordt geheven. In hoger beroep oordeelde Hof Amsterdam dat de inspecteur...

Lees meer

Bezwaar tegen eigen aangifte omzetbelasting was te laat

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de eigen aangifte omzetbelasting over een bepaald tijdvak. Daarvoor geldt de normale bezwaartermijn van zes weken. Een na afloop van die termijn ingediend bezwaarschrift kan niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat gebeurde met een ondernemer die in oktober 2004 bezwaar maakte tegen de aangifte omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2003. In het bezwaar verzocht de ondernemer om teruggaaf van de omzetbelasting die drukte...

Lees meer