Nieuws

Category: Formeel recht Period: 200401

Selected: Formeel recht200401

Remove selection(s)

Hofuitspraak moet bij niet verschijnen procespartij feiten over verzending van uitnodiging voor zitt

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Haag vernietigd, omdat daaruit niet duidelijk werd of de oproeping voor de zitting tijdig is verstuurd naar de gemachtigde van de belanghebbende in de procedure. De belanghebbende stelde in cassatie, dat de uitnodiging door zijn gemachtigde pas na de datum van de zitting was ontvangen. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad moet de hofuitspraak in een dergelijk geval worden vernietigd...

Lees meer

Fiscus mag niet navorderen bij werknemer als werkgever naheffing loonbelasting niet verhaalt op coll

In een arrest uit 1998 kwam de Hoge Raad tot het oordeel, dat er sprake is van ongelijke behandeling als bij werknemers die in dezelfde situatie verkeren en zwart loon hebben genoten, in een aantal gevallen wordt nageheven bij de werkgever die de nageheven belasting niet zal verhalen, en van andere werknemers (met verhoging) inkomstenbelasting wordt geheven. Zonder goede reden is een dergelijke ongelijke behandeling niet toegestaan. De Hoge Raad...

Lees meer