Nieuws

Category: Formeel recht Period: 200212

Selected: Formeel recht200212

Remove selection(s)

Geen compromis als niet volledig met voorstel is ingestemd en wederpartij niet op de hoogte is van v

In een procedure voor de Hoge Raad is in geschil of tussen partijen een compromis tot stand is gekomen. Hof Amsterdam had tijdens de zitting een compromisvoorstel gedaan aan partijen. De inspecteur had dat ter plekke aanvaard, maar de adviseur van de wederpartij moest eerst overleggen met zijn opdrachtgever. Na telefonische bevestiging van het akkoord stuurde hij een schriftelijke vastlegging. Die week af van het door het Hof gedane voorstel.

Lees meer