Nieuws

Category: Europese regelgeving Period: 201204

Selected: Europese regelgeving201204

Remove selection(s)

Verlengde loondoorbetaling geen strafsanctie

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om bij ziekte van werknemers het loon gedurende twee jaar in ieder geval gedeeltelijk door te betalen. Tijdens ziekte van de werknemer is de werkgever verantwoordelijk voor re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces. Als de werkgever zich niet genoeg inspant voor de re-integratie van de werknemer kan het UWV de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever verlengen met maximaal een jaar. Deze zogenaamde loonsanctie is geen straf...

Lees meer

Prejudiciële vragen over dubbele registratie auto

Over de heffing van de belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) zijn al veel procedures gevoerd. Een van de onderwerpen van discussie is het gebruik in Nederland van een auto met buitenlands kenteken door iemand die in Nederland woont. De Hoge Raad heeft onlangs moeten oordelen in een dergelijke situatie. Het betrof iemand die zowel in Nederland als in België woonde, in Nederland werkte en de beschikking had over een...

Lees meer

Recht op verrekening negatieve inkomsten eigen woning

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU is een niet-ingezetene vergelijkbaar met een ingezetene als hij vrijwel zijn hele inkomen in de werkstaat verdient en in de woonstaat geen rekening kan worden gehouden met zijn persoonlijke en gezinssituatie. De werkstaat moet de niet-ingezetene dan als ingezetene behandelen. Met betrekking tot de negatieve opbrengst van in het buitenland gelegen woningen heeft het Hof van Justitie EU nadere regels gegeven...

Lees meer