Nieuws

Category: Europese regelgeving Period: 201112

Selected: Europese regelgeving201112

Remove selection(s)

Inhouding dividendbelasting bij niet EU-aandeelhouder

Wanneer een vennootschap dividend uitkeert aan haar aandeelhouders moet daarop in beginsel dividendbelasting worden ingehouden. In een aantal gevallen verhindert de Europese regelgeving dat dividendbelasting moet worden ingehouden. De inhouding en afdracht van dividendbelasting in deelnemingsverhoudingen kan zowel onder de bepalingen betreffende de vrijheid van vestiging als onder de bepalingen betreffende de vrijheid van kapitaalverkeer vallen. Uit een arrest van de Hoge Raad uit 2010 vloeit voort dat een dividenduitkering op...

Lees meer

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering buitenlander

Per 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet in werking getreden. De zorgverzekering vervangt de ziekenfondsverzekering en de particuliere ziektekostenverzekeringen. Verzekerden betalen naast de premie een inkomensafhankelijke bijdrage. Die inkomensafhankelijke bijdrage moet ook betaald worden door in het buitenland wonende pensioengerechtigden die een wettelijk pensioen, zoals een AOW-uitkering, uit Nederland ontvangen.  Een inwoner van Spanje, die op grond van Verordening 1408/71 recht had op zorg in Spanje ten laste van Nederland...

Lees meer