Nieuws

Category: Europese regelgeving Period: 200810

Selected: Europese regelgeving200810

Remove selection(s)

Premiekorting oudere werknemers

Werkgevers die een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder in dienst nemen hebben met ingang van 2009 gedurende drie jaar recht op een premiekorting van EURO 6.500 per jaar. Deze premiekorting geldt ook voor het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder. Dat is de strekking van een wetsvoorstel dat op Prinsjesdag is ingediend. Momenteel geldt bij het in dienst nemen van werknemers ouder dan 50 jaar...

Lees meer

Verplichting tot meestbegunstiging?

Een Nederlandse houdstervennootschap vormde met haar (klein)dochtervennootschappen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De fiscale eenheid ontving grote bedragen aan rente, dividend en royalty’s van buitenlandse deelnemingen. Sommige deelnemingen waren gevestigd in de EG of de EER, andere in landen waarmee de EG associatieovereenkomsten heeft gesloten, en weer andere in overige landen. De ontvangen dividenden vielen onder de deelnemingsvrijstelling. De fiscale eenheid claimde over de ontvangen bedragen het recht op...

Lees meer