Nieuws

Category: Europese regelgeving Period: 200706

Selected: Europese regelgeving200706

Remove selection(s)

Herziening op grond van later arrest Hof van Justitie EG

Een besluit van een bestuursorgaan wordt definitief wanneer de bezwaar- of beroepstermijn is verstreken zonder dat een rechtsmiddel is ingesteld tegen het besluit. Volgens het arrest Kühne & Heitz van het Hof van Justitie EG moet een bestuursorgaan een definitief geworden besluit herzien als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. het bestuursorgaan moet naar nationaal recht bevoegd zijn op zijn beslissing terug te komen; 2. het besluit moet definitief...

Lees meer