Nieuws

Category: Europese regelgeving Period: 200509

Selected: Europese regelgeving200509

Remove selection(s)

Nota n.a.v. verslag en nota van wijziging wetsvoorstel implementatie gewijzigde moeder-dochterrichtl

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel om enkele belastingwetten te wijzigen in verband met de implementatie van de EG-richtlijn voor een gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten naar de Tweede Kamer gestuurd. Tegelijkertijd heeft de staatssecretaris een nota van wijziging ingediend, omdat in het oorspronkelijke wetsvoorstel verzuimd was om een noodzakelijke aanpassing op te nemen. Dat verzuim...

Lees meer