Nieuws

Category: Europese regelgeving Period: 200303

Selected: Europese regelgeving200303

Remove selection(s)

Nederland hoeft geen rekening te houden met negatieve inkomsten eigen woning van in buitenland wonen

Iemand die in België woont en in Nederland in loondienst werkt is in Nederland belast voor zijn inkomsten uit de dienstbetrekking. De inkomsten uit de eigen woning en de daarop drukkende rentelasten behoren niet tot het Nederlandse inkomen. Dat is geen vorm van ongeoorloofde discriminatie. Onder omstandigheden kan, op grond van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, een land gedwongen zijn rekening te houden met de persoonlijke en gezinsomstandigheden...

Lees meer