Nieuws

Category: Douane en Accijnzen Period: 200905

Selected: Douane en Accijnzen200905

Remove selection(s)

Eindbeslissing tariefindeling optocouplers

Voor de heffing van douanerechten door lidstaten van de Europese Gemeenschappen is de indeling van goederen volgens de zogenaamde Gecombineerde Nomenclatuur (GN) bepalend. Deze indeling is niet altijd duidelijk. Het Hof van Justitie EG is de rechter die in dergelijke gevallen uitsluitsel geeft. In een procedure over de indeling van zogenaamde optocouplers heeft de Hoge Raad het Hof van Justitie EG verzocht een prejudiciële beslissing te geven. Het Hof van...

Lees meer

Geen accijns over afvalolie

Bij de verkoop van minerale oliën kan accijns verschuldigd zijn. Een bedrijf dat zich bezighield met het inzamelen, op- en overslaan en verwerken van afvalstoffen verkocht verontreinigde minerale oliën aan andere bedrijven. De afnemers bewerkten de afvalolie om deze daarna te kunnen gebruiken als brandstof. De inspecteur legde naheffingsaanslagen accijns en brandstoffenbelasting op. Volgens de Wet op de Accijns worden minerale oliën, waarvoor geen specifiek accijnstarief geldt, aan de accijns...

Lees meer

Bewijs toepassing laag tarief

Voor bepaalde toepassing van gasolie geldt een verlaagd accijnstarief. Wil de gasolie daarvoor in aanmerking komen, dan moet naast rode kleurstof een hoeveelheid van 6 tot 9 gram Solvent Yellow 124 per 1.000 liter gasolie als herkenningsmiddel zijn toegevoegd. De bewijslast dat gasolie voldoende herkenningsmiddelen bevat voor laagbelaste doeleinden ligt in beginsel bij de houder van het accijnsgoederendepot. De inspecteur heeft de bevoegdheid om monsters te nemen om te controleren...

Lees meer

Indeling printercartridge als inkt en niet als printeronderdeel

Bij de invoer van inktcartridges voor printers was de vraag voor de toepassing van de invoerheffingen of de cartridges ingedeeld moesten worden onder de post “inkt” of onder de post “printeronderdelen”. Hof Amsterdam was van oordeel dat de cartridge als een printeronderdeel kon worden aangemerkt omdat de cartridge noodzakelijk is voor het functioneren van de printer. Omdat de inkt in de cartridge onder een andere post viel was de cartridge...

Lees meer