Nieuws

Category: Douane en Accijnzen Period: 200904

Selected: Douane en Accijnzen200904

Remove selection(s)

Wijziging Uitvoeringsregeling Accijns

De Uitvoeringsregeling Accijns is gewijzigd om het mogelijk te maken om rooktabak in een verpakking van 65 gram op de markt te brengen. De wijziging is doorgevoerd per 1 april 2009.

Lees meer

Invoer van goederen op luchthaven

Internationale luchthavens kennen een zogenaamde groene doorgang in hun aankomsthal. Deze doorgang is bestemd voor reizigers die niets aan te geven hebben. Het gebruik van deze doorgang door een reiziger die in zijn bagage goederen heeft die moeten worden aangegeven geldt als het op onregelmatige wijze binnenbrengen van goederen. Daarvoor is niet vereist dat iemand deze doorgang ook weer is uitgelopen. Voldoende is dat de reiziger deze zone is binnengelopen...

Lees meer

Indeling glaswerk

Procedures over douanerechten en dergelijke worden behandeld door (de douanekamer van) Hof Amsterdam. In een procedure die betrekking had op de indeling van uit China en India geïmporteerde glaswerken volgde het Hof noch de opvatting van de importeur, noch de opvatting van de inspecteur. De importeur wilde de voorwerpen indelen in de categorie verlichtingstoestellen omdat ze konden dienen als kaarsenhouder. De inspecteur ging uit van indeling in de categorie huishoudelijk...

Lees meer

Plaats van onttrekking

Met toepassing van de douaneregeling extern communautair douanevervoer kunnen goederen worden getransporteerd naar het buitenland zonder heffing van douanerechten. Voor toepassing van de douaneregeling moet aangifte worden gedaan. Op de aangifte staat onder meer de hoeveelheid en de aard van de betreffende goederen vermeld. Goederen die op een aangifte zijn vermeld, maar bij aankomst niet aanwezig blijken te zijn, worden vermoed aan het douanetoezicht te zijn onttrokken. Dat levert een...

Lees meer

Geen teruggaaf accijns zonder bewijs van betaling accijns in buitenland

De Wet op de Accijns kent de mogelijkheid van teruggaaf van geheven accijns als de betreffende goederen naar het buitenland worden gebracht. Aan de mogelijkheid van teruggaaf zijn voorwaarden verbonden. Het verzoek om teruggaaf van accijns moet worden ingediend voordat de accijnsgoederen worden verzonden. Verder dient een bewijs van betaling van accijns in het land van bestemming te worden getoond. Als er in het land van bestemming geen accijns betaald...

Lees meer