Nieuws

Category: Douane en Accijnzen Period: 200902

Selected: Douane en Accijnzen200902

Remove selection(s)

Bewijslast laag tarief gekleurde diesel

De handel in minerale oliën valt onder de heffing van accijns. De tarieven variëren ondermeer met het gebruik. Zo geldt voor gasolie (diesel) die wordt gebruikt voor de aandrijving van wegvoertuigen en pleziervaartuigen een hoger tarief dan voor gasolie die wordt gebruikt voor de aandrijving van landbouwvoertuigen of binnenvaartschepen. Ter voorkoming van misbruik zijn bij toepassing van de lagere accijnstarieven kleurstoffen als herkenningsmiddel toegevoegd. Voor de toepassing van het verlaagde...

Lees meer

Gebruik van laagbelaste diesel voor aandrijving

Voor dieselolie bestaan twee accijnstarieven: een hoog tarief voor dieselolie die wordt gebruikt als motorbrandstof en een laag tarief voor ander gebruik dan voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg. Deze laagbelaste dieselolie is voorzien van een rode kleurstof om controle op het gebruik te vergemakkelijken. Laagbelaste diesel mag in bepaalde gevallen wel voor de aandrijving van voertuigen worden gebruikt, namelijk wanneer het gaat om voertuigen die gewoonlijk niet...

Lees meer

Terugwerkende kracht voor vergunning passieve veredeling

Een bedrijf dat onderdelen voor zijn producten inkocht bij leveranciers binnen de Europese Gemeenschap (EG) en de ingekochte onderdelen buiten de EG liet assembleren tot eindproducten diende bij de douane een aanvraag in voor een doorlopende vergunning passieve veredeling. Deze vergunning was nodig om te voorkomen dat invoerheffingen over de eindproducten moesten worden betaald wanneer deze na assemblage binnen de EG werden verkocht. De vergunning werd afgegeven met als ingangsdatum...

Lees meer