Nieuws

Category: Douane en Accijnzen Period: 200804

Selected: Douane en Accijnzen200804

Remove selection(s)

Aanpassing accijns op sigaretten en rooktabak

In het Belastingplan 2008 is bepaald dat de accijnstarieven voor sigaretten en rooktabak per 1 juli 2008 worden verhoogd. Tegelijkertijd worden de accijnstarieven aangepast omdat de meest gevraagde prijsklasse van sigaretten en rooktabak is gewijzigd. Aanpassing hieraan zou normaliter per 1 april 2008 hebben plaatsgevonden. De meest gevraagde prijsklasse wordt bepaald aan de hand van de in een kalenderjaar aangevraagde accijnszegels. Voor sigaretten is dat een pakje van 19 stuks...

Lees meer