Nieuws

Category: Douane en Accijnzen Period: 200802

Selected: Douane en Accijnzen200802

Remove selection(s)

Fout in Douaneregeling hersteld

Bij de wijziging van de Douaneregeling van 18 januari 2008 is ten onrechte het forfaitaire tarief van “overige alcoholhoudende producten” verhoogd van € 5,72 naar € 6,64. Die wijziging is nu ongedaan gemaakt.

Lees meer

Gebruik BTI voor andere heffing dan invoerheffing

De douanewetgeving is een zaak van de Europese Gemeenschap. Deze wetgeving is vervat in het Communautair Douanewetboek (CDW) en daarop berustende uitvoeringsbepalingen, zowel communautair als nationaal. Volgens het CDW kan een zogenaamde bindende tariefinlichting (BTI) worden afgegeven. Een BTI betreft de indeling van een goed in een bepaalde categorie en is slechts bindend voor goederen waarvoor de douaneformaliteiten worden vervuld na de datum waarop deze is verstrekt. De Wet op...

Lees meer