Nieuws

Category: Douane en Accijnzen Period: 200708

Selected: Douane en Accijnzen200708

Remove selection(s)

Implementatie richtlijn belastingvrijstellingen kleine zendingen

De richtlijn nr. 2006/79/EG van de Raad van Europa is in de Nederlandse douanewetgeving verwerkt. De richtlijn regelt de belastingvrijstellingen bij invoer van kleine zendingen goederen zonder commercieel karakter uit derde landen. Artikel 69 van de Wet op de Accijns en artikel 21 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 verwijzen naar de Douaneregeling. In artikel 92 van de Douaneregeling wordt verwezen naar de artikelen 29 tot en met 31...

Lees meer

Kostprijs software is onderdeel transactiewaarde computer

In 2004 verzocht de Douanekamer van Hof Amsterdam het Hof van Justitie EG om een prejudiciële uitspraak over de vraag of bij de invoer van computers rekening gehouden moet worden met de waarde van het daarop geïnstalleerde besturingssysteem, ook als deze kosteloos aan de verkoper ter beschikking is gesteld. Het Hof van Justitie EG beantwoordde deze vraag in de zaak met nummer C-306/04 bevestigend. De douanewaarde is de werkelijke economische...

Lees meer