Nieuws

Category: Douane en Accijnzen Period: 200810

Selected: Douane en Accijnzen200810

Remove selection(s)

Zekerheid voor accijnsverplichtingen

Als voorwaarde voor de verlening van een vergunning voor een accijnsgoederenplaats moet de vergunninghouder zekerheid verschaffen aan de belastingdienst voor de door hem te betalen accijns. De belastingdienst stelt bij beschikking vast voor welk bedrag de vergunninghouder zekerheid moet verstrekken. De zekerheid is gerelateerd aan het accijnsbelang en bedraagt ten minste 5 en ten hoogste 100% daarvan, met een maximum van € 9.000.000. Het percentage is lager naarmate de gemiddelde...

Lees meer

Teruggaaf accijns brandstof uit motorrijtuigen

De milieuwetgeving schrijft voor dat brandstof uit sloopauto's en van auto's waarin een onjuiste brandstof is getankt wordt ingezameld en door fabrikanten van minerale oliën wordt hergebruikt in het productieproces. De ingezamelde olie bestaat vaak uit een mengsel van benzine en gasolie. Omdat voor dergelijke mengsels geen accijnstarief is vastgesteld kan geen teruggaaf van accijns worden verleend. Ter bevordering van de milieuvriendelijke inzameling en verwerking van minerale oliën heeft de...

Lees meer