Nieuws

Category: Dividendbelasting,Autobelastingen

Selected: Dividendbelasting,Autobelastingen

Remove selection(s)

Tweede regeling samenloop fiscale wetten 2010

In de Aanpassingswet vierde tranche Algemene Wet Bestuursrecht wordt een artikel van de Wet op de Motorrijtuigenbelasting 1994 gewijzigd en verdeeld in twee artikelleden. In het Belastingplan 2010 is daarmee geen rekening gehouden en is opnieuw een verdeling in twee leden aangebracht, waardoor twee tweede leden zijn ontstaan. Dit is hersteld in de tweede samenloopregeling.

Lees meer