Nieuws

Category: Belastingplan Period: 201412

Selected: Belastingplan201412

Remove selection(s)

Belastingplan 2015 aangenomen

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2015 aangenomen. De Eerste Kamer heeft tijdens het debat een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om uiterlijk op Prinsjesdag 2015 een uitgebreid voorstel voor belastingherziening te presenteren, inclusief de eerste concrete stappen. Een motie om het bevorderen van duurzaamheid toe te voegen aan de doelstellingen voor herziening van het belastingstelsel werd verworpen. Diverse fracties in de Kamer hebben kritische geluiden laten horen over het...

Lees meer

Memorie van antwoord Belastingplan 2015

De staatssecretaris van Financiën heeft de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel Belastingplan 2015 naar de Eerste Kamer gestuurd. Twee belangrijke onderwerpen die worden aangesneden in de memorie van antwoord zijn de herziening van het belastingstelsel en de toekomst van pensioenvoorzieningen in eigen beheer.Het kabinet vindt dat een integrale belastingherziening noodzakelijk is. Eén van de hoofddoelen van deze herziening is het verlagen van de lasten op arbeid. Het kabinet zoekt...

Lees meer