Nieuws

Category: Arbeidsrecht Period: 201412

Selected: Arbeidsrecht201412

Remove selection(s)

Modernisering verlof en arbeidstijden

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Modernisering Regelingen voor Verlof en Arbeidstijden aangenomen. De meeste maatregelen gaan in op 1 januari 2015. De wet bevat maatregelen die het combineren van werk en zorgtaken moeten vereenvoudigen.Partners krijgen een onvoorwaardelijk recht op drie dagen ouderschapsverlof rond de geboorte van een kind, naast het bestaande kraamverlof van twee dagen.Het bevallingsverlof bij een langdurige ziekenhuisopname van een pasgeboren kind wordt verlengd.Het bevallingsverlof gaat over...

Lees meer