Nieuws

Category: Arbeidsrecht Period: 201209

Selected: Arbeidsrecht201209

Remove selection(s)

Werkneemster moet redelijke aanpassing arbeidstijden accepteren

Wanneer in een arbeidsovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, kan de werkgever alleen met instemming van de werknemer daarin wijzigingen aanbrengen. Daarbij geldt, dat werkgever en werknemer over en weer verplicht zijn zich als een goed werkgever respectievelijk een goed werknemer te gedragen. Dit brengt mee dat de werknemer voorstellen van de werkgever, die verband houden met wijzigingen in de omstandigheden op het werk, alleen mag afwijzen als aanvaarding redelijkerwijs...

Lees meer

Werkgever mocht loonbetaling niet opschorten

Werkgevers zijn verplicht het loon bij ziekte van werknemers door te betalen. De werknemer mag zijn herstel niet belemmeren, maar heeft een grote mate van vrijheid bij de keuze van de wijze waarop hij wil genezen. Die vrijheid vloeit voort uit het recht op lichamelijke integriteit en het recht op eerbiediging van het privéleven. Beide rechten zijn zogenaamde grondrechten. Bij toepassing van in grondrechten vastgelegde vrijheden in de verhouding tussen...

Lees meer