Nieuws

Category: Algemeen Period: 201001

Selected: Algemeen201001

Remove selection(s)

Eisen loonadministratie veranderen voorlopig niet

De aangekondigde uniformering van de loonaangiftes gaat volgens de minister van Sociale Zaken en de staatssecretaris van Financiën niet per 1 januari 2011 in. Van diverse kanten zijn bezwaren geuit tegen invoering per die datum. Het kabinet legt de prioriteit bij het terugdringen van het aantal benodigde correcties en herstel van bestaande fouten in de loonaangifte. De invoering van een eenduidige loonaangifte is noodzakelijk om de polisadministratie om te vormen...

Lees meer

Bonusbelasting op banken

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke invoering van een bonusbelasting voor banken. In antwoord daarop zegt de minister van Financiën dat de kosten van het redden van financiële instellingen niet op het bord van de belastingbetaler moeten komen, maar dat hij niets ziet in een bonusbelasting. Met de financiële sector is een herenakkoord gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over bonussen bij financiële instellingen die overheidssteun ontvangen.

Lees meer

Aanvullende maatregelen verhoging AOW-leeftijd

Bij de indiening van het wetsvoorstel ter verhoging van de AOW-leeftijd is aangekondigd dat de zogenaamde flankerende maatregelen in een apart wetsvoorstel zouden worden opgenomen. De voorgenomen maatregelen zijn nu in een aantal voorontwerpen van wet naar de Tweede Kamer gestuurd, zodat deze betrokken kunnen worden in de behandeling van het wetsvoorstel dat de verhoging van de AOW-leeftijd bevat. De voorontwerpen gaan te zijner tijd voor advies naar de Raad...

Lees meer

Bijstellingsregeling 2010

De staatssecretaris van Financiën heeft de bijstellingsregeling 2010 gepubliceerd. Dat is de regeling waarin diverse indexeringsvoorschriften uit de belastingwetgeving worden doorgevoerd. De per 1 januari 2010 toegepaste tabelcorrectiefactor bedraagt 1,019. In de bijstellingsregeling is nog geen rekening gehouden met de gewijzigde Successiewet en het Belastingplan 2010. Dat houdt in dat in de bijstellingsregeling bedragen zijn genoemd die per 1 januari 2010 zijn vervangen door andere bedragen. Voorbeelden daarvan zijn de...

Lees meer