Nieuws

Category: Algemeen Period: 200612

Selected: Algemeen200612

Remove selection(s)

Belastingplan 2007 en Paarse Krokodil aangenomen

Zowel het Belastingplan 2007 als het wetsvoorstel Paarse Krokodil is door de Eerste Kamer aangenomen. Beide wetsvoorstellen treden op 1 januari 2007 in werking. Het Belastingplan 2007 regelt onder meer de verplichte werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang en bevat een aanpassing van de omzetbelasting aan jurisprudentie van het Hof van Justitie EG. Het wetsvoorstel Paarse Krokodil bevat ondermeer vereenvoudigingen van de vergoedingsregeling voor telefoon en internet, een verruiming van...

Lees meer

Nota n.a.v. verslag Belastingplan 2007

Bij de behandeling van het Belastingplan 2007 in de Eerste Kamer is gevraagd naar de reden van het handhaven van de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling is destijds in het leven geroepen om te voorkomen dat een DGA door een nihilinkomen de heffing van vermogensbelasting verijdelde en oneigenlijk gebruik zou maken van inkomensafhankelijke (subsidie)regelingen. De vermogensbelasting is inmiddels afgeschaft. Oneigenlijk gebruik van (subsidie)regelingen zou kunnen worden voorkomen door het fictieve loon gelijk...

Lees meer