Nieuws

Category: Algemeen Period: 200401

Selected: Algemeen200401

Remove selection(s)

Hoge Raad beslist dat onjuist beleid privé-gebruik auto door bewindslieden door Financien tijdig en

Enige jaren geleden hanteerde de belastingdienst als beleid, dat ministers en staatssecretarissen voor het privé-gebruik van de dienstauto geen bijtelling bij het inkomen hoefden te doen. Dat beleid hielde een begunstiging in. Toen de Hoge Raad het beroep van een belastingplichtige op gelijke behandeling terecht vond moest dat beleid worden ingetrokken. De vraag, of dat was gebeurd en zo ja of dat tijdig en op de juiste wijze was gedaan,...

Lees meer