Nieuws

Author: Wil Peters Period: 201601

Selected: Wil Peters201601

Remove selection(s)

Hoe te handelen in het kader van de meldplicht datalekken?

Per 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen, oftewel de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. Ondanks dat het onderwerp al veel aandacht in de pers heeft gekregen, is de meldplicht aan...

Lees meer