Nieuws

Author: Wil Peters Period: 201512

Selected: Wil Peters201512

Remove selection(s)

Nieuwe meldplicht legt bewijslast bij ondernemer

Een boete van € 820.000 of 10% van de jaaromzet en mogelijke schadeclaims. De Wet bescherming persoonsgegevens, die 1 januari 2016 ingaat, kan grote gevolgen hebben voor het midden- en kleinbedrijf. Pijnpunt is de meldplicht datalekken — een verplichting om direct een melding te doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) als er sprake is van een ernstig datalek waarbij persoonsgegevens zijn verloren of gestolen.

Lees meer